Faunatunnels en Geleidingssystemen

Tijdens de amfibieëntrek tussen winterverblijf, zomerverblijf en broedplaats, worden veel padden, kikkers maar ook andere kleine dieren zoals egels bij het oversteken belemmerd. Het ecologisch evenwicht wordt, mede door de alsmaar toenemende verstedelijking, verstoord.

Een dalende populatie is het gevolg en voor sommige diersoorten kan het betekenen dat zij met uitsterven worden bedreigd. ACO biedt met haar ACO Pro programma een breed scala aan producten en oplossing om het ecologisch evenwicht te behouden of te herstellen.

Ondersteuning bij het ontwerpen

Wij bieden u graag onze ondersteuning bij vragen of configuratie van uw ontwerp.
Wij helpen u graag!

ACO heeft een intensieve samenwerking met Arfman te Holten. Zij combineren hun kennis van fauna met de advisering, verwerking en levering van onze producten. http://www.arfman.nl

Producten met certificering volgens EN 1433

Een productoverzicht met toepassing en certificering naar belastingsklasse vind u in deze ACO Pro certificeringstabel.

Download hier de brochure over Faunatunnels en Geleidingsystemen.