Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

De tunnel is het doel

Voor dieren met een actieradius van slechts enkele honderden meters is de geleide functie van een systeem van zeer groot belang.

Ontwerp- en materiaalkeuze voor een optimale geleiding

Amfibieën en reptielen zijn koudbloedige dieren en zijn daarmee op omgevingsinvloeden als temperatuur en vochtigheid aangewezen. Tijdens de trek van deze dieren langs een geleidingswandsysteem heeft een materiaal met een geringe warmtegeleiding, die tevens de oriëntatie niet verstoort en geen vocht onttrekt een positieve invloed op het dierwelzijn. De ACO Pro geleidewand LEP 100 met dubbele anti-klim rand voorkomt onnodig energieverlies op weg naar de tunnel.

Verticale drainage voor droge bermen

Een vochtige ondergrond is voor de meeste trekkende amfibieën belangrijk, terwijl de verkeersveiligheid van de bermen, die door de geleidewand van de greppel/sloot gescheiden wordt, is gebaat bij een drogere ondergrond. De ACO Pro geleidingswand zorgt met een verticale drainagevoeg tussen de elementen voor een goede afwatering van de berm. Een waterdoorlatend geotextiel aan de achterkant van de geleidewandvoeg verhindert wortelgroei door de voegen en zanduitspoeling.

Radiuselementen voor bochten

Door de beschikbaarheid van radiuselementen wordt de noodzaak tot het zagen van elementen tot een minimum beperkt. De voor de dieren belangrijke geleidingsrichtingen volgen het landschap eenvoudig middels radiuselementen.

Mobiele geleidingssystemen voor wegen en bouwplaatsen

Tijdelijke geleidingssystemen worden toegepast waar geen permanente wanden geplaatst kunnen worden of waar dieren om tijdelijke bouwplaatsen moeten worden geleid. In combinatie met systematisch geplaatste vangemmers is een mobiele ACO PRO MSF geleidingswand uitermate geschikt.