Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Klimaattunnels: Flexibiliteit voor terreininrichting en wegenbouw

De eisen aan tunnel- en geleide systemen voor amfibieën en klein-wild zijn legio en vergen een nauwe afstemming tussen de ecologische idealen en technische mogelijkheden. De ACO Pro klimaattunnels bieden door de toepassing van polymeerbeton eigenschappen en de vormgeving, in combinatie met maar ook zonder klimaatopeningen een voor de dieren zo natuurlijk mogelijke omgeving. Bovendien is de ACO Pro klimaattunnel een monolithisch product, het bestaat uit één geheel, geen losse onderdelen en daarmee een bijzonder infrastructurele functionaliteit heeft maar bovenal verkeersveilig is.

Hoge grondwaterstand geen probleem.

De ACO Pro klimaattunnel KT 500 biedt optimale toepassingsmogelijkheden in de nabijheid van sloten en plassen, maar ook in gebieden met een hoge grondwaterstand. Tunnelelementen met klimaatopeningen vereisen slechts een beschikbare bouwhoogte van 52 cm! Hierdoor wordt voorkomen dat de tunnels onder water komen te staan.

Optimale vochtregulering

De ACO Pro klimaattunnelingang KP 1000-700 maakt vochtregulering zowel via de klimaatopeningen aan de bovenzijde als via klimaatplaten met openingen op de bodem mogelijk. Neerslag dringt sneller door in het gevoelige ingangsgebied van de tunnel en zorgt voor de benodigde luchtvochtigheid en een snelle temperatuuraanpassing aan de omgeving. In droge periodes profiteert het systeem van het directe bodemcontact middels de klimaatplaten. De ACO Pro Klimaattunnelingang EGE 1000 blijft leverbaar voor situaties waarbij de inbouwhoogte beperkt (min. 52cm) is. De EGE 1000 elementen sluiten evenals de KP 1000-700 ingangselementen naadloos aan op de KT500 klimaattunnel.

Flexibel aan te passen loopvlakken

ACO Pro klimaatplaten maken het mogelijk de loopvlakken aan de glooiingen rond en binnen het terrein van de tunnelingangen KP1000-700 en eventueel klimaatportaal KST500 aan te passen. Hiermee is het altijd mogelijk de meest optimale overgang naar de KT500 klimaattunnel te creëren. De klimaatplaten kunnen ook in grotere (beton)tunnels toegepast worden waarbij de klimaatplaten de acceptatie door amfibieën en klein-wild verbeteren. De klimaatplaten zorgen voor een vochtregulering, door zowel een bevochtigende- als drainerende functie.

In of onder de hoofdrijbaan

ACO Pro tunnels kunnen op verschillende manieren worden ingebouwd, met- of zonder overdekking door de hoofdrijbaan. In het laatste geval hebben de tunnels geen klimaatopeningen en worden deze verdiept ingebouwd. Hoewel tunnels met klimaatopeningen in het wegdek veruit de voorkeur hebben vanuit faunatechnisch oogpunt (licht/lucht/vocht), kan het voorkomen dat in specifieke situaties (wanneer bijvoorbeeld rekening gehouden moet worden met een hoge vuilbelasting) de voorkeur gegeven moet worden aan dichte tunnels in de hoofdrijbaan. Zowel de verdiept liggende (dichte) tunnels als de klimaattunnels hebben een vlak liggende tunnelbodem. Hoogteverschillen met bermen of naastgelegen fiets- of wandelpaden kunnen eenvoudig aan de terreinniveau's aangepast worden. Met de ACO Pro klimaatportaaltunnel kan een klimaattunnelingang eenvoudig worden verlengd naar de gewenste inbouwsituatie. Met de ACO Pro vleugenwanden FW wordt een naadloze overgang tussen de ACO Pro klimaattunnelingang en het geleidewandsysteem gecreëerd.

Diervriendelijk materiaal

Naast zijn duurzaamheid heeft ACO polymeerbeton bijzonder gunstige eigenschappen voor amfibieën. Het feit dat polymeerbeton een dicht oppervlak heeft zonder waterindringing maakt dat het, in tegenstelling tot traditioneel beton, geen “zuigende werking” heeft waardoor amfibieën kunnen uitdrogen. Amfibieën voelen zich hierdoor aangenaam en bewegen zich prettig voort op een aardvochtig oppervlak. Daarnaast is ACO polymeerbeton zo sterk dat het niet met betonstaal gewapend hoeft te worden. Het ontbreken van een stalen wapening in de ACO Pro producten verstoort het magnetisch veld niet. ACO Pro tunnels bevorderen hiermee de oriëntatiemogelijkheden van de dieren.