Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Onze service voor u

ACO Pro is dé naam voor innovatieve klimaattunnel- en geleidingssystemen ter bescherming van amfibieën en klein-wild.

Ervaringen uit het verleden bieden hier wel garanties voor de toekomst. Het blijkt dat ondanks veel standaardisatie elk project weer anders is en individueel moet worden benaderd voor een optimaal resultaat. Veelal is het zaak de belangen van de wegenbouw met die van de amfibieënbescherming in overeenstemming te brengen. Ervaring in advisering, planning en uitvoering zijn dan de basis om tot zowel economisch als ecologisch verantwoorde oplossingen te komen.

Advies

Vanaf tekening of na schouwing op locatie werkt ACO voor u graag een advies uit voor een juist samenspel van wegenbouw en amfibieënbescherming.

Planning

Het is mogelijk dat de levering gefaseerd en daarmee volledig in overeenstemming met de project fase plaatsvindt als daar aanleiding toe is.

Uitvoering

Al naar gelang de behoefte van de opdrachtgever zal ACO zorgdragen voor inbouwadvies en begeleiding, maar heeft desgewenst ook partnerbedrijven die voor de complete uitvoering zorg kunnen dragen.